We use cookies to improve your experience on our site and to show you relevant advertising. More information
Česky English

Terms and Conditions

Obchodní a dodací podmínky pro prodej vína

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

 Platnost těchto obchodních podmínek je od 1. listopadu 2014.